Koondarvud ÕISi andmete alusel
Lubatud ajavahemik: 01.01.2007 - 03.03.2024
Arvud suvalisel ajal. Õppijad
üliõpilane+välisüliõpilane
üliõpilane
välisüliõpilane
ekstern
struktuuriüksus  
kursus  
kuupäev seisuga 
arvud on grupeeritud
õppeastme järgi
õppevormi järgi
õppevormi ja õppeastme järgi
õppevormi ja õppekavagrupi järgi
õppekavagrupi järgi
õppekavagrupi ja õppeastme järgi
õppevaldkonna ja õppeastme järgi
grupeerimata
õppekava on nähtav
õppekava on varjatud

Tagasiside - Sinu arvamus ja ettepanekud on teretulnud!
nadezda.kolesnik@emu.ee
Õppijad 03.03.2024 seisuga (üliõpilane+välisüliõpilane)04.03.2024 04:50:17
DoktoriõpeÕppijate arvRE/
tasuta
REV/
tasuline
Muu fin.
allikas
Osakoor-
musega
NaisiVälis-üliõpilasiAkadeem. puhkusel
Keskkonnateadus ja rakendusbioloogia (80130)393603025208
Metsandus (80131)282800014613
Põllumajandus (80132)63530101341318
Tehnikateadus (80133)312218114126
Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus (80134)34240101261210
Doktoriõpe19516313131136355
 
MagistriõpeÕppijate arvRE/
tasuta
REV/
tasuline
Muu fin.
allikas
Osakoor-
musega
NaisiVälis-üliõpilasiAkadeem. puhkusel
Aiandus (451)45450004104
Energiakasutus (432)60591005027
Ergonoomika (436)26260001802
Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus (426)484800025014
Kalandus ja rakendusökoloogia (423)17170001506
Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes (218263)270189011181
Keskkonnakorraldus ja -poliitika (80407)595900045017
Loodusturism (80519)37370002709
Loomakasvatus (449)18180001605
Maastikuarhitektuur (119359)60330460
Maastikuarhitektuur (439)26260002106
Majandusarvestus ja finantsjuhtimine (412)125125000112036
Metsamajandus ja metsaökoloogia (460)39390001309
Metsanduslik kavandamine ja analüüs (222062)70700370
Metsatööstus (461)1919000207
Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine (163697)10010002100
Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (463)323110021019
Toiduainete tehnoloogia (455)20200001506
Tootmistehnika (437)2929000007
Ökonoomika ja ettevõtlus (414)777700058040
Magistriõpe7276754012045441215
 
BakalaureuseõpeÕppijate arvRE/
tasuta
REV/
tasuline
Muu fin.
allikas
Osakoor-
musega
NaisiVälis-üliõpilasiAkadeem. puhkusel
Aiandus (119257)41410003504
Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus (379)959500052016
Kalandus ja rakendusökoloogia (214638)47470001506
Keskkonnakaitse (406)86860006809
Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus (119358)65641005508
Loodusturism (80520)55550004804
Loomakasvatus (396)51510004504
Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (371)139137201108029
Metsandus (401)14014000032050
Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (119337)757410125025
Tehnika ja tehnoloogia (384)18318030219062
Toiduainete tehnoloogia (100984)62620004704
Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (377)11000000
Bakalaureuseõpe104010337045490221
 
RakenduskõrgharidusõpeÕppijate arvRE/
tasuta
REV/
tasuline
Muu fin.
allikas
Osakoor-
musega
NaisiVälis-üliõpilasiAkadeem. puhkusel
Puidutöötlemise tehnoloogia (136557)45450005018
Tehnotroonika (81050)78780001018
Rakenduskõrgharidusõpe1231230006036
 
Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpeÕppijate arvRE/
tasuta
REV/
tasuline
Muu fin.
allikas
Osakoor-
musega
NaisiVälis-üliõpilasiAkadeem. puhkusel
Maaehitus (382)15615420231042
Vesiehitus ja veekaitse (383)565600012024
Veterinaarmeditsiin (118977)20001991017820010
Veterinaarmeditsiin (398)174174000153117
Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe5863842011237420193
Kokku267123782494491496305620
 

Õppijad 03.03.2024 seisuga (üliõpilane+välisüliõpilane)