Koondarvud ÕISi andmete alusel
Lubatud ajavahemik: 01.01.2007 - 20.09.2021
Arvud suvalisel ajal. Õppijad
üliõpilane+välisüliõpilane
üliõpilane
välisüliõpilane
ekstern
struktuuriüksus  
kursus  
kuupäev seisuga 
arvud on grupeeritud
õppeastme järgi
õppevormi järgi
õppevormi ja õppeastme järgi
õppevormi ja õppekavagrupi järgi
õppekavagrupi järgi
õppekavagrupi ja õppeastme järgi
õppevaldkonna järgi
grupeerimata
õppekava on nähtav
õppekava on varjatud

Tagasiside - Sinu arvamus ja ettepanekud on teretulnud!
nadezda.kolesnik@emu.ee
Õppijad 20.09.2021 seisuga (üliõpilane+välisüliõpilane)21.09.2021 06:10:56
DoktoriõpeÕppijate arvRE/
tasuta
REV/
tasuline
TULE-fMuu fin.
allikas
Osakoor-
musega
NaisiVälis-üliõpilasiAkadeem. puhkusel
Keskkonnateadus ja rakendusbioloogia (80130)513800131282715
Metsandus (80131)292900001329
Põllumajandus (80132)635200111311616
Tehnikateadus (80133)3526108113910
Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus (80134)3424109230712
Doktoriõpe212169204151156162
 
MagistriõpeÕppijate arvRE/
tasuta
REV/
tasuline
TULE-fMuu fin.
allikas
Osakoor-
musega
NaisiVälis-üliõpilasiAkadeem. puhkusel
Aiandus (451)373700003104
Energiakasutus (432)464600006014
Ergonoomika (436)222200001902
Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus (426)4242000019014
Kalandus ja rakendusökoloogia (423)21201000809
Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes (218263)14080601080
Keskkonnakorraldus ja -poliitika (80407)9191000075029
Loodusturism (80519)4040000029010
Loomakasvatus (449)131300001003
Maastikuarhitektuur (119359)170140305170
Maastikuarhitektuur (439)292900002306
Maastikukaitse ja -hooldus (490)440000203
Majandusarvestus ja finantsjuhtimine (412)1461460000135061
Metsamajandus ja metsaökoloogia (460)303000001009
Metsatööstus (461)272700005011
Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine (163697)160160005151
Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (463)454410002306
Toiduainete tehnoloogia (455)2626000023011
Tootmistehnika (437)30300000208
Ökonoomika ja ettevõtlus (414)8484000057031
Magistriõpe7807314009049740232
 
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpeÕppijate arvRE/
tasuta
REV/
tasuline
TULE-fMuu fin.
allikas
Osakoor-
musega
NaisiVälis-üliõpilasiAkadeem. puhkusel
Maaehitus (382)162156600633044
Vesiehitus ja veekaitse (383)6867100110019
Veterinaarmeditsiin (118977)20402040001842044
Veterinaarmeditsiin (398)1631630000144115
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpe59738621100737120582
 
BakalaureuseõpeÕppijate arvRE/
tasuta
REV/
tasuline
TULE-fMuu fin.
allikas
Osakoor-
musega
NaisiVälis-üliõpilasiAkadeem. puhkusel
Aiandus (119257)484800003705
Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus (379)10099100153011
Kalandus ja rakendusökoloogia (214638)343400001004
Kalandus ja vesiviljelus (143997)330000102
Keskkonnakaitse (406)9493100078015
Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus (119358)8282000066118
Loodusturism (80520)555500004505
Loodusvarade kasutamine ja kaitse (407)220000102
Loomakasvatus (396)606000005109
Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (371)2262188007181051
Metsandus (401)169169000035029
Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (119337)102102000042015
Tehnika ja tehnoloogia (384)209200900821062
Toiduainete tehnoloogia (100984)6766100046011
Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (377)16160000902
Bakalaureuseõpe126712472000166761241
 
RakenduskõrgharidusõpeÕppijate arvRE/
tasuta
REV/
tasuline
TULE-fMuu fin.
allikas
Osakoor-
musega
NaisiVälis-üliõpilasiAkadeem. puhkusel
Puidutöötlemise tehnoloogia (136557)737300005017
Tehnotroonika (81050)10810710017021
Rakenduskõrgharidusõpe181180100112038
Kokku30372713274050291671307655
 

Õppijad 20.09.2021 seisuga (üliõpilane+välisüliõpilane)